China

Shenzhen Guixin Industry Co., Ltd
No.3, Fuxin Road, Shenzhen, P.R.China
PO Box
shenzhen,   Guangdong
518033
China

Phone Number: 86-755-3370695
Fax Number: 86-755-3370695
Contact Name: Mr. Xiongbiao Wu

New Search