China

SHANXI ELECTRIC MACHINE FACTORY
132 South Bingzhou Road,Taiyuan,China.
Taiyuan,   Shanxi
030012
China

Phone Number: 86-351-7055322
Fax Number: 86-351-7074725
Contact Name: xie hao-shou

New Search