Taiwan

Chen Kuan Skin Industrial Co., Ltd.
No.31, Lane 70, Mei Shan Road
Jen Mei Tsung, Niao Sung Hsiang
Kaohsiung Hsien,   Taiwan

Phone Number: 886-7-731-0233
Fax Number: 886-7-731-4959
Contact Name: J. Yip

New Search