Hong Kong - China

Sun Fat Metal Manufacturer Factory
3/F, Room 5, Wah Yuen Industrial Building
17 Beech Street
Tai Kok Tsui, Kowloon.
Hong Kong.
Hong Kong - China

Fax Number: (852)2391 9911
Contact Name: Mr Gary Lee

New Search