China

Guangzhou Storage Battery Enterprises Co., Ltd.
1 Hua Yuan Road, San Yuan Li, Guangzhou, China
Guangzhou,   Guangdong
510400
China

Phone Number: 852-27550230/27550234
Fax Number: 852-27537850
Contact Name: Mr. He Weiye

New Search