China

Huzhou Economy Trade Group General Co.
37 Huancheng Nan Rd.
Huzhou,   Zhejiang
313000
China

Phone Number: 86-572-218-9887
Fax Number: 86-572-218-9752
Contact Name: Mingqiang Gu

New Search