China

SHI BA ELECTRONICS FTY (SPIKE WATCH)
Guangzhou,   Guangdong
510400
China

Phone Number: 86-20-86243953
Fax Number: 86-20-86243062
Contact Name: Wang Jian Guang

New Search