China

Jing Ming International
Unit D,15/f,Yuan Jing Ge,Zhong Yuan Building,13
Gang Kou First Road
Jing Men City,   Guangdong
529000
China

Phone Number: +86-750-3161696
Contact Name: Jildis Guan

New Search