China

perfect chemical industry co.,ltd
Hongtian Zone Xinxu Huiyang Huizhou Guangdong China
Guangdong
516228
China

Phone Number: 867523622502
Fax Number: 867523622189
Contact Name: Tsunghwa Lew

New Search