China

Zhejaing Yongkang Huafei Electrical Appliance Co.,Ltd
No.37 Xita Road
Chengxi Industry Area
Yongkang,   Zhejiang
321300
China

Phone Number: 0086-579-7253727
Fax Number: 0086-579-7253917
Contact Name: Vincent Cheng

New Search