China

Chinahanji Power Co., Ltd
Dubin Industrial Estate, Hanjiang District
Putian,   Fujian
351111
China

Phone Number: 086-0594-3603380
Fax Number: 086-0594-3600560
Contact Name: Mr Zhong Chen

New Search